UMETNITE I PRESELITE

Kalupljenje umetkom je postupak u kojem se termoplastična smola prelije oko druge komponente. Često se metalne komponente kao što su umetci s navojem ili pričvršćivači koriste za oblikovanje uložaka, ali se mogu koristiti i druge komponente; plastika, keramika i drugi materijali. Mnogo je prednosti ulivanja kalupa koje uključuju; smanjenje troškova rada, smanjenje djelimične težine, poboljšanja u kvaliteti, funkcionalnosti proizvoda i poboljšanja je ukupna struktura komponenata. Takođe, umetanje kalupa je isplativije i efikasno rješenje za složeni sklop.

Slično ulivanju kalupa, postupak prekomjernog oblikovanja uključuje termoplastičnu smolu koja se preljeva preko ili oko drugog materijala da bi se dobila jedna čvrsta komponenta. Preformiranjem se optimizira proces proizvodnje komponenata složenog dizajna, preopterećenih sklopova, detaljnih kozmetičkih aspekata i poboljšava vezivanje između dvije smole.