istorija

U 2008

CNC obrada

Obrada kalupa za obradu sa 3 osobe

U 2010

Izvozite proizvodnju plastičnih kalupa

Osnovajte tim za izvoz kalupa sa 30 ljudi

U 2015

Odjel za istraživanje i razvoj

Osnovajte tim za istraživanje i razvoj sa 5 dizajnera

U 2018

Postavite ured u Singapuru

Osnovajte servisne timove sa 6 ljudi

U 2020

Uvijek smo na putu

Tim za istraživanje i razvoj sa 10 dizajnera, proizvodnja sa 80 ljudi